Krakovany

Nadnášaní nie mnou generovanými bublinkami sme pozorovali sakrálne namaľované výjavy na strope v miestnosti. Veľmi zaujímavý nápad ten strop, viete, pocity, myšlienky, prvý dojem.